Przedszkole

Oferta w ramach czesnego:

Możliwość skorzystania z cotygodniowych zajęć dodatkowych – odpłatny

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018

Odpisy za posiłki przysługują jeżeli zgłoszenie nastąpi nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. Zwrot kosztów dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.

ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA - Przy dwójce dzieci uczęszczających równocześnie do naszego przedszkola, czesne za drugie dziecko obniżone jest o 100 zł.

Wyprawka dla Przedszkolaka:

Prosimy o czytelne podpisanie wszystkich rzeczy dziecka.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone | smykowo.com | 2017